SUZUYA RANTAU PRAPAT

CINEPLEX 21
Suzuya Rantau Prapat Mal Lt.3 Jln. SM Raja Kab. Labuhan Ratu Sumatera Utara
Bioskop SUZUYA RANTAU PRAPAT

Sedang Tayang

114 Menit | R13+
XXI
12:05 14:20 16:35 18:50 21:05
2024-07-16
Rp 40000
112 Menit | R13+
XXI
12:35 14:45 16:55 19:05 21:15
2024-07-16
Rp 40000
100 Menit | R13+
XXI
13:00 14:55 16:50 18:45 20:40
2024-07-16
Rp 40000
XXI
13:30 15:20 17:10 19:00 20:50
2024-07-16
Rp 40000

Bioskop di RANTAU PRAPAT